HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT LỊCH HẸN GIAO THƯƠNG

J-TECH là trang tổng hợp thông tin của TẤT CẢ các doanh nghiệp sẽ có mặt tại Hội chợ giao thương quốc tế ngành chế tạo FBC ASEAN 2023 năm nay.

Với J-TECH, các Doanh nghiệp và khách hàng hoàn toàn có thế:

- TỐI ƯU thời gian - chi phí để kết nối với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước

- Nắm trong tay cơ hội NẮM BẮT các thông tin của khách hàng 

- PHÂN BỔ thời gian giao thương để đạt hiệu quả tốt nhất

Đặt lịch hẹn giao thương ngay tại website: https://fbcasean2023.jtech-showroom.com/ja/