Tiếng Việt

Công cụ PR doanh nghiệp

icon_pr Công cụ PR doanh nghiệp
Chúng tôi cung cấp những công cụ PR doanh nghiệp nhằm hỗ trợ trên nhiều phương diện kinh doanh không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn ở Nhật và các nước khu vực ASEAN lân cận như Thái Lan. Quý vị đã sẵn sàng cho hoạt động đặt hàng vượt ngoài biên giới tại các nước ASEAN chưa?
Vui lòng nhấn vào công cụ mà bạn quan tâm để xem nội dung chi tiết.
Công cụ Giá (USD) Ứng dụng
Kantan pamphlet (cung cấp dữ liệu) 120 Triển lãm gặp gỡ doanh nghiệp
Kantan video 350 Triển lãm- gặp gỡ doanh nghiệp internet
Premium pamphlet 400~ Triển lãm gặp gỡ doanh nghiệp
Premium video 6,500 Triển lãm gặp gỡ doanh nghiệp internet
Cỗ máy tìm kiếm nhà máy EMIDAS 100(1 tháng) Internet

※  Phí không bao gồm tiền biên dịch và in ấn.