Tiếng Việt

Test

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ONLINE VỚI NHẬT BẢN NĂM 2021

ncvn

NC Network Việt Nam hiện đang phối hợp với tổ chức chính phủ Nhật Bản, tìm kiếm các Doanh nghiệp tham gia CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ONLINE giữa Doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình mong nhận được nhiều đăng ký từ phía các doanh nghiệp. Nếu Doanh nghiệp biết những

Xem chi tiết