Tiếng Việt

THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỚI: THAM QUAN NHÀ MÁY TRỰC TUYẾN 2021

Để hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa kết nối cộng đồng, quảng bá thông tin vừa đảm bảo phòng chống dịch, Chương trình THAM QUAN NHÀ MÁY TRỰC TUYỂN 2021 hứa hẹn sẽ là cầu nối giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là tới các Doanh nghiệp Nhật Bản.

Đến với Chương trình, Doanh nghiệp sẽ nhận được:

  • VIDEO giới thiệu Doanh nghiệp có phụ đề Tiếng Nhật.
  • Đăng tải video trên kênh NC Network.
  • Tài khoản trên kênh kết nối B2B ngành chế tạo.
  • Bài viết giới thiệu trên kênh tin tức của NC Network.

Doanh nghiệp có thể tham gia Chương trình dưới hai hình thức:

  • Doanh nghiệp thuyết trình
  • Doanh nghiệp dự thính