Tiếng Việt
08
Tháng 02
2018

Họp báo – chuẩn bị cho hội chợ FBC 2018

admin

Sở Công Thương TP. Hà Nội phối hợp cùng NC Network Việt Nam tổ chức chương trình: “Họp báo và chuẩn bị cho hội chợ giao thương, mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo – FBC Hà Nội 2018”