Tiếng Việt

4 lợi ích của việc phân tích hành vi khách hàng trên website

Hành vi khách hàng trên trang web thông tin doanh nghiệp là gì?

Hành vi khách hàng trên website là những hành động suy nghĩ của khách hàng khi tương tác với website nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm thông tin của họ. Ví dụ một vài hành vi như: nhấn chuột, kéo chuột, xem thông tin sản phẩm, xem thông tin máy móc,…

Tầm quan trọng của phân tích hành vi khách hàng

  • Thấu hiểu hành vi khách hàng : Thông qua việc theo dõi lượt truy cập trên từng sản phẩm sẽ biết được khách hàng đang quan tâm thông tin sản phẩm nào nhất. Từ đó xác định được khuynh hướng tìm kiếm thông tin của họ. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp phát triển, đề ra chiến lược về sản phẩm, giá cả, xúc tiến thương mại hiệu quả.
  • Tạo ra tập khách hàng mục tiêu: Nghiên cứu khách hàng quan tâm tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp sẽ đánh giá được đâu là khách hàng tiềm năng và cần tập trung, đâu là đối tượng khách hàng cần phải thuyết phục, “lôi kéo”. Mặt khác, doanh nghiệp có thể triển khai khung kịch bản quảng cáo trúng đích đến khách hàng quan tâm mà tránh làm phiền đến khách hàng có hành vi khác.
  • Chăm sóc khách hàng: Phân tích hành vi khách hàng giúp doanh nghiệp bao quát được khách hàng cũng như đưa ra chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chăm sóc khách hàng tốt sẽ giữ chân được khách hàng đối với sản phẩm của mình.
  • Tăng đơn hàng, tăng doanh thu: Phân tích hành vi khách hàng giúp doanh nghiệp đưa ra những chiến dịch Marketing, quảng cáo hiệu quả, từ đó tăng khả năng mua hàng.

Phân tích hành vi khách hàng vào trang web Emidas của doanh nghiệp

  • Lượt truy cập (Pageview): Lượng khách hàng truy cập sẽ được tính và tổng hợp thông qua pageview. Chỉ số này càng cao càng thể hiện sự quan tâm của khách hàng về thông tin doanh nghiệp, sản phẩm hơn nữa càng khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp. Google cũng sẽ đánh giá trang web của doanh nghiệp cao hơn, việc leo top tiếp cận khách hàng mục tiêu càng dễ dàng thực hiện.
Hình ảnh báo cáo số lượt truy cập trang Emidas
  • Mức độ tương tác của khách hàng: Số lượt 1 khách hàng cụ thể tìm kiếm thông tin trên trang web, Khách hàng gửi truy vấn đến doanh nghiệp…Từ dữ liệu này doanh nghiệp có thể nhận diện được hành vi khách hàng trên Website và có thể gửi khách hàng những tin quảng cáo tương ứng với từng đối tượng.
Hình ảnh thông tin khách hàng, số lượt truy cập vào trang Emidas

Việc nghiên cứu – phân tích hành vi khách hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đó sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra các chiến lược tiếp cận trúng đích đến đối tượng doanh nghiệp mục tiêu. 

Hãy đăng ký tài khoản trang web thông tin doanh nghiệp sản xuất chế tạo Emidas ngay hôm nay để có thể quảng bá thông tin doanh nghiệp, đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp Nhật Bản chiếm tỷ lệ hơn 70% thông tin hiện diện trên trang web Emidas.

Đăng ký tài khoản Emidas tại đây: https://vi.nc-net.com/