Tiếng Việt

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản có sự phục hồi rõ rệt trong quý 1 năm 2021

NC Network Group đã tiến hành cuộc khảo sát lần 4 diễn ra từ ngày 19/3 – 2/4/2021 về hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Nhật Bản trong quý 1 năm 2021. Đã có 259 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia khảo sát, kết quả kháo sát cho thấy tình hình sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản đã có sự phục hồi rõ rệt. 

Tình trạng công suất hoạt động của nhà máy

Về công suất hoạt động của nhà máy trong quý 1 năm 2021 có tỷ lệ câu trả lời “cao” và “khá cao” là 58% chiếm hơn nửa số câu trả lời và tăng 20% so với quý 4 năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ câu trả lời “tương đối dư thừa công suất” và “khá dư thừa công suất” là 38.6%, giảm 22.4% so quý trước.

Tình trạng đơn đặt hàng từ tháng 1~3/2021

Số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ đơn đặt hàng giảm trong quý 1/2021 là 31.1%, đã giảm gần 10% so với quý 4/2020, trong khi đó số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ đơn đặt hàng tăng là 37.1% không thay đổi so với quý 4/2020.

Doanh nghiệp trả lời dự báo số lượng đơn hàng tăng vào khoảng 35% tăng 5% so với quý 4 năm 2020. Cùng với đó dự báo số lượng đơn hàng giảm vào khoảng 30%, giảm 10% so với quý 4 năm 2020. Tuy nhiên 10% số doanh nghiệp tiếp tục trả lời dự báo số lượng đơn hàng sẽ giảm 30%. Do đó có lo ngại rằng sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng lớn.

Tình hình phát triển của các lĩnh vực sản xuất

Quý 1/2021 lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, lĩnh vực ô tô và lĩnh vực y tế tiếp tục đứng vị trí đầu trong danh sách các lĩnh vực đang phát triển. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời lĩnh vực chế tạo máy “tăng trưởng kém” là hơn 20% giảm 1 nửa so với quý 4 năm 2020. Tuy nhiên vẫn có hơn 1/3 số doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô trả lời “tăng trưởng kém”, chúng ta có thể thấy rằng hoạt động trung hoà lượng khí thải carbon (hoạt động trung tính carbon) và sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động số hóa đang nới rộng mức độ khác biệt giữa các linh kiện cụ thể.

Từ báo cáo khảo sát này đã thấy được những điểm sáng tích cực trong tình hình sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản, điều này một phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến ngành chế tạo Việt Nam, khi mà Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Ngoài ra, NC Network Group đã tiến hành khảo sát về “giáo dục & đào tạo” đối với doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Theo kết quả khảo sát, hơn một nửa số công ty đang phải đối mặt với những thách thức trong việc nâng cao năng lực chuyên môn của nhân sự trẻ và trung tuổi trong độ tuổi từ 20 – 40 tuổi. Về tình hình triển khai chương trình đào tạo, hơn 50% doanh nghiệp đã không thực hiện và khoảng 20% ​​doanh nghiệp đã triển khai nhưng cảm thấy có vấn đề như là do ảnh hưởng của dịch nên thời gian triển khai không hợp lý, không thể bám sát quá trình đào tạo và thiếu sự lãnh đạo nội bộ….

Nguồn dữ liệu: Báo cáo khảo sát tình hình sản xuất doanh nghiệp sản xuất (Tiếng Nhật)

Theo dõi NC Network để nhận những thông tin hữu ích về ngành sản xuất chế tạo.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ Phần NC Network Việt Nam

✉: info@nc-net.vn / ☏: +84-24-3719-2826