Điều tra

Điều tra tại Việt Nam. Có nhiều trường hợp thông tin khó điều tra khi đang ở nước ngoài lại có thể tìm thấy nếu ở tại Việt Nam. NC Network sẽ hỗ trợ thu thập mọi thông tin mà Quý công ty cần như thông tin về khả năng thực thi của việc đặt hàng, thông tin doanh nghiệp, điều tra thị trường… Với kinh nghiệm thực hiện khoảng 500 cuộc điều tra lớn nhỏ, NC Network hoàn toàn có thể hỗ trợ quý khách tiến hành điều tra, vì vậy hãy thử nghiệm dịch vụ điều tra của chúng tôi.

bg_title_h3 Chúng tôi hỗ trợ những vấn đề sau!

・  Tuy đã tiến hành điều tra nhưng chưa thu được kết quả như mong muốn.

・  Muốn có thông tin thực tiễn về nước sở tại.

・  Đã tự tìm hiểu một chút nhưng muốn tiến hành điều tra sâu hơn.

・  Không có nhiều dự toán.

bg_title_h3 Chúng tôi không hỗ trợ những trường hợp sau:

・  Vì đây là thời đại của internet nên hoàn toàn lấy được thông tin miễn phí.

bg_title_h3 Các loại điều tra

Loại Sơ lược Chi phí (USD)
Điều tra thị trường NCNV Thực hiện tất cả các loại điều tra ứng với yêu cầu của khách hàng. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ tính toán thời gian điều tra cần thiết và đưa ra báo giá phù hợp. 500~
Điều tra đặt hàng Tiến hành điều tra theo form mẫu điều tra của chúng tôi. Chủ yếu là điều tra khả năng đặt hàng, điều tra FS… 500

 

bg_title_h3  Điều tra thị trường NCNV

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế về điều tra thị trường cho cả cơ quan nhà nước và tư nhân. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện mọi yêu cầu từ phía Quý công ty trong khả năng có thể.

bg_title_h3 Quy trình điều tra

Step 1 Trao đổi

Step 2 Căn cứ vào nội dung đã trao đổi, đưa ra phương án điều tra và báo giá.

※Chi phí dựa trênthời gian điều tra cầnthiết ghi trong phương án điều tra.

Step 3 Thảo luận về phương án điều tra và báo giá.

Phương án điều tra có thể thay đổi phù hợp với dự toán chi phí.

Step 4 Tiến hành điều tra. Đệ trình báo cáo.

bg_title_h3 Đơn giá

Giá dựa trên thời gian điều tra cần thiết ghi trong phương án điều tra.

Bảng giá tham khảo:

Thời gian Chi phí (USD)
3 ngày 500 USD
1 tuần (5 ngày làm việc) 1,000 USD
2 tuần (10 ngày làm việc) 1,800 USD
3 tuần (15 ngày làm việc) 2,500 USD
1 tháng (20 ngày làm việc) 3,000 USD

bg_title_h3 Ví dụ thực tế

Dưới đây là một số thành tích tiêu biểu của chúng tôi.

Liên quan đến Chính phủ
 • Sách các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Bắc Trung bộ Việt Nam (hàng năm, từ năm 2010).
 • Điều tra nhà xưởng cho thuê vùng Bắc Trung bộ Việt Nam (2012).
 • Tuyểntập các khu công nghiệp Bắc Trung bộ Việt Nam (từ 2013).
 • Điều tra nhân lực tiếng Nhật tại thành phố Hải Phòng (2013).
Doanh nghiệp
 • Điều tra tình hình thu gom phế liệu vùng Bắc Trung bộ Việt Nam.
 • Điều tra tổng hợp về dụng cụ nấu ăn trên toàn Việt Nam.
 • Điều tra nhu cầu về chất lưu hương – chất khử mùi ở Việt Nam.
 • Điều tra chi phí nhân công ở Việt Nam năm 2013.

bg_title_h3 Điều tra đặt hàng

Dieu tra dat hang Điều tra đặt hàng trong vòng 3 tuần với chi phí 500USD, đặc biệt phát huy hiệu quả với việc điều tra tính khả thi của việc đặt hàng hay điều tra tính khả thi trước khi tiến hành đầu tư. Là kiểu điều tra trong thời gian ngắn, dự toán thấp nhưng có thể tìm hiểu đượcdự án có khả thi hay không, là bước điều tra quan trọng trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Đặc biệt thích hợp với các công ty vừa và nhỏ.

bg_title_h3 4 mục có thể đạt được khi tiến hành điều tra đơn giản với chi phí 500USD

(Ví dụ: điều tra tính khả thi của việc đặt hàng)

  • Lấy báo giá của 2~3 công ty có sản phẩm muốn đặt hàng
  • Danh sách 10 công ty đối tác tiềm năng.
  • Thông tin chi tiết về công ty đã hợp tác đưa ra báo giá
  • Thông tin chi tiết về báo cáo ở các cấp độ khác nhau đã được ban hành thành văn bản chính thức trong nội bộ doanh nghiệp.

bg_title_h3 Đơn giá

Điều tra đặt hàng: 500USD ※ Giá thành thay đổi tùy theo số lượng khoản mục điều tra (số lượng mặt hàng, số công ty cần điều tra)